Wydział Nauki Katolickiej

Idź do spisu treści

Menu główne

Oferta SODiD Zielona Góra

Formacja katechetów > Formacja metodyczna

OFERTA WARSZTATOWA
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa w Zielonej Górze
Rok szkolny 2015/16

I semestr


1. Temat: Praca z dziećmi z zaburzeniami ADHD
Termin realizacji: 28.10. 2015r.
Godzina: 15.00-18.45
Miejsce realizacji: Kuria biskupia, pl. Powst. Wlkp.1, Zielona Góra
Organizator: s. Maria Piętak, Halina Grina
Liczba godzin: 4 godz.
Zgłoszenie: sodid@cku.zgora.pl lub
e-mail: m.pietak@kuria.zg.pl

2. TEMAT: Misja katechety, a wyzwania wobec nowej ewangelizacji (1 Kor 1,21)
Termin realizacji: 04.11.2015 r.
Godzina: 15.00 – 18.00
Miejsce realizacji: Kuria Biskupia, pl. Powstańców Wlkp.1, Zielona Góra
Organizator: s. Maria Piętak, ks. Artur Godnarski - szkoła ewangelizacyjna św. Tymoteusza.
Liczba godzin: 3, 5 godz.
Zgłoszenie: sodid@cku.zgora.pl lub e-mail: m.pietak@kuria.zg.pl

3. TEMAT: Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych – jak zapobiegać niepowodzeniem szkolnym?
Termin realizacji: 07.10.2015r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce realizacji: Kuria Biskupia, pl. Powstańców Wlkp.1, Zielona Góra
Organizator: s. Maria Piętak, Agnieszka Bereś, Marzena Wolny
Liczba godzin: 3 godz.
Zgłoszenie: M.Pietak@kuria.zg.pl, sodid@cku.zgora.pl

4. TEMAT: Prawo oświatowe a awans zawodowy nauczyciela religii
Termin realizacji: 07.09.2015r.
Godzina: 15.30-17.30
Miejsce realizacji: Kuria Biskupia, pl. Powstańców Wlkp. 1, Zielona Góra
Organizator: s. Maria Piętak, Elżbieta Grudzińska
Liczba godzin: 3 godz.
Zgłoszenia: e-mail: M.Pietak@kuria.zg.pl; sodid@cku.zgora.pl


5. TEMAT: Techniki pracy z filmem na lekcjach języka polskiego i religii.
Termin realizacji: 09.12.2015r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce realizacji: CKUiP, Zielona Góra, ul. Staszica 2
Organizator: Dorota Głowienka, s. Maria Piętak, Dorian Zarzycki
Liczba godzin: 3 godz.
Zgłoszenie: sodid@cku.zgora.pl do 07.12.2015 r. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego